Thời gian mở cửa: Sáng: 08h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00
28/09/2017 14:20

Hồ sơ chiến tranh Nhân dân: Phóng viên chiến trường trong chiến tranh Việt Nam - Phần 2

Trong cuộc chiến tranh nhân dân muôn hình, muôn vẻ, báo chí như một “binh chủng” đặc biệt gắn bó với từng bước đường thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Những chiến sĩ xung kích của “binh chủng” ấy là những phóng viên chiến trường,
Hồ sơ chiến tranh Nhân dân: Phóng viên chiến trường trong chiến tranh Việt Nam - Phần 2
Trong cuộc chiến tranh nhân dân muôn hình, muôn vẻ, báo chí như một “binh chủng” đặc biệt gắn bó với từng bước đường thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Những chiến sĩ xung kích của “binh chủng” ấy là những phóng viên chiến trường, họ đã in dấu chân của mình lên khắp các mặt trận nóng bỏng nhất, họ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ đã góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam. https://www.youtube.com/watch?v=zgtpA8An8Lc&t=4s
Video Clip
Những kỷ vật kể chuyện nghề báo
Qc
BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: Trần Thị Kim Hoa

Thời gian mở cửa:
Sáng: 08h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
© 2019 Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam