Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trưởng Ban Trần Thị Kim Hoa
Di động:     0967 960 666
Email:        kimhoa666@gmail.com

Phó Trưởng Ban Tạ Việt Anh
Di động:     0913 234 095
Email:        vietanhktdt@gmail.com

Kế toán trưởng Bùi Thúy Vinh
Di động:     0915311765
Email:    thuyvinh.nbcl@gmail.com
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng Ban: Trần Thị Kim Hoa