Thời gian mở cửa: Sáng: 08h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00
06/11/2017 16:30

Tăng cường giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa VN

Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (có bảo tàng và di tích trực thuộc); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần
Tăng cường giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa VN
Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (có bảo tàng và di tích trực thuộc); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII – 23/11.

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII – 23.11, nhằm thúc đẩy các hoạt động tôn vinh, giới thiệu giá trị di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, theo định hướng như sau: Tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên phương tiện truyền thông đại chúng và các hình thức phù hợp khác nhằm thu hút sự tham gia của xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm tính khoa học và phong phú của nội dung trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa; đa dạng hóa các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và chủ quyền đất nước…

Tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ sở giáo dục, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa,... trực thuộc phối hợp với các bảo tàng và di tích phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Khuyến khích xây dựng các hoạt động quảng bá du lịch, các chương trình tham quan chuyên đề gắn kết với di sản văn hóa và khai thác hình ảnh, tư liệu về di sản văn hóa trong các hoạt động công nghiệp sáng tạo.

Nguồn: baovanhoa.vn

Video Clip
Những kỷ vật kể chuyện nghề báo
Qc
BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: Trần Thị Kim Hoa

Thời gian mở cửa:
Sáng: 08h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
© 2019 Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam