Category Archives: Câu chuyện của tôi

Tập đoàn Thành Công – Nơi gặp gỡ của những mối lương duyên

Người ta nói gặp gỡ nhau là một cái Duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH, là một món quà mà cuộc sống trao tặng. Ở Thành Công, nơi làm việc của hàng trăm con người, là hàng trăm cá tính, hàng trăm câu chuyện khác […]