THÔNG BÁO

CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-ĐTTC ngày 16/06/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) về việc bán quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam(mã chứng khoán: PGD), chúng tôi xin thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phần như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch:CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN

- Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84-8) 39449670                 Fax: (84-8) 39449678

2. Mã chứng khoán giao dịch: PGD

3. Số lượng quyền mua nắm giữ trước khi giao dịch: 225.000 quyền mua

4. Số lượng quyền mua đăng ký bán: 225.000 quyền mua 45.000 cổ phần phổ thông PGD (tỷ lệ thực hiện 5:1)

5. Giá chào bán: Không thấp hơn 2.700 đồng/quyền mua (hai nghìn bảy trăm đồng).

6. Điều kiện tham gia đăng ký mua quyền mua cổ phần: Theo quy định của Quy chế chào bán thỏa thuận số quyền mua cổ phần của PTF tại PGD.

7. Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua

8. Phương thức giao dịch: Thực hiện theo Quy chế chào bán thỏa thuận số quyền mua cổ phần của PTF tại PGD.

9. Thời gian đăng ký mua: Từ 9h00 ngày 17/06/2014 đến 16h30 ngày18/06/2014

10. Thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư liên lạc với tổ chức tư vấn chào bán:

- Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xin xem file đính kèm để biết thêm chi tiết: