Chuyên viên Tổ chức – Nhân sự – Hành chính

Chức danh
Trưởng phòng
Trình độ
Đại học
Mức lương
16-20 triệu
Hình thức
Toàn thời gian
Kinh nghiệm
2-4 năm
Hạn nộp
06/06/2021