A/ Kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2013
1/ Kinh tế vĩ mô năm 2013 (1)
Với sự quyết tâm của Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, Ngành, năm 2013 nước ta đã đạt được mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, thể hiện cụ thể ở một số điểm sau :
Lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm mạnh. Tỷ giá cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tăng nhanh, đạt mức khoảng 12 tuần nhập khẩu. Nhập khẩu năm 2013 khoảng 15,6%, nhập siêu khoảng 0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2013, thu ngân sách khó khăn, tổng chi khoảng 100,8% dự toán; Bội chi khoảng 5,3% GDP. Nợ chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn. Thị trường trong nước tiếp tục phát triển; hàng tồn kho giảm mạnh. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện.
 Trong năm 2013, Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. Vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả hơn. Năm 2013 cũng là năm Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế trên cả 3 lĩnh vực:
-  Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công: Chính phủ đã kiểm soát chặt chẽ các dự án, công trình khởi công mới, khắc phục một bước tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.
-  Tái cơ cấu tài chính, tín dụng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại: Hoạt động của hệ thống ngân hàng được kiểm soát và bảo đảm an toàn. Các ngân hàng yếu kém được cơ cấu lại. 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã thực hiện xong cổ phần hóa và đã chuyển Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã. Ngân hàng Nhà nước đã đưa Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) đi vào hoạt động; đồng thời tiến hành rà soát, ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.
-  Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Ngày 17/7/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 929/QĐ-Ttg Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành trước năm 2015.
2/ Thị trường chứng khoán năm 2013
Trong năm 2013, mặc dù hoạt động của các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng kinh tế vĩ mô đã có chuyển biến tích cực, niềm tin và các dòng vốn mới đã trở lại thị trường. Những tháng cuối năm 2013, thị trường chứng khoán đã mở đầu kỳ tăng trưởng khá ấn tượng, tạo hứng khởi cho các nhà đầu tư.Tại thời điểm 31/12/2013, chỉ số VN - Index đóng cửa ở mức 505 điểm, tăng 23%; HN - Index đóng cửa ở mức 67 điểm, tăng 15% so với cuối năm 2012.
Sự gia tăng của các chỉ số đã đưa Việt Nam trở thành 01 trong 10 quốc gia có mức độ phục hồi mạnh nhất thế giới. 
-  Mức vốn hóa vào khoảng 964 nghìn tỷ đồng (tăng 199 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2012), tương đương 31% GDP. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 31%. Tổng giá trị huy động vốn ước đạt 179 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; trong đó cổ phiếu và cổ phần hóa là 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012. Quy mô huy động vốn qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với cả năm 2012). Huy động trái phiếu chính phủ đạt 162 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2012. Quy mô thị trường trái phiếu đạt 16% GDP. Tổng dòng vốn nước ngoài luân chuyển tăng 54% và giá trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012 (2).
-  Tái cấu trúc thị trường trái phiếu: Năm 2013 đã chính thức vận hành hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2 và hệ thống Đường cong lợi suất TPCP; thực hiện phát hành trái phiếu kỳ hạn 15 năm theo phương thức bảo lãnh phát hành. Kết quả trong năm 2013 đã hoán đổi 4 đợt TPCP với khối lượng 33,4 triệu trái phiếu (3).
-  Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư: Khung pháp lý cho việc ra đời các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, ETF, công ty đầu tư chứng khoán đã được ban hành. Hiện nay đã có 8 quỹ mở được UBCKNN cấp phép chào bán, thành lập (4).
-  Tái cấu trúc công ty chứng khoán: UBCKNN đã phân loại các công ty chứng khoán thành 4 nhóm: Nhóm hoạt động lành mạnh; Nhóm hoạt động bình thường; Nhóm bị kiểm soát và Nhóm kiểm soát đặc biệt. Trong năm 2013, UBCKNN đã thực hiện rút nghiệp vụ Mội giới chứng khoán của 6 công ty chứng khoán, Nghiệp vụ tự doanh của 2 công ty chứng khoán, nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành của 4 công ty; rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của 1 công ty; Thực hiện hợp nhất 2 công ty chứng khoán; Tiến hành thủ tục giải thể đối với 3 công ty; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của 2 công ty chứng khoán (5).
-  Tái cấu trúc công ty quản lý quỹ: Hiện nay, trên thị trường có 41 công ty quản lý quỹ còn hoạt động; trong năm 2013 đã giải thể 1 công ty, tạm ngừng hoạt động 2 công ty, đình chỉ 1 công ty và đặt 2 công ty vào kiểm soát đặc biệt (6).
-  Tái cấu trúc Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán: UBCKNN đang xây dựng Đề án hợp nhất 2 Sở GDCK và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở GDCK Việt Nam trên nguyên tắc thống nhất về tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; chuẩn hóa chế độ báo cáo, công bố thông tin, công nghệ (7).
-  Tái cấu trúc cơ sở hàng hóa trên thị trường chứng khoán: Tiêu chuẩn phát hành, niêm yết được nâng cao theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp lý để nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường; tăng cường quản trị công ty và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế (8).