Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone được thành lập ngày 10/02/2015 theo Quyết định số 230/QĐ-MOBIFONE-HĐTV của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ban đầu có 03 phòng: Phòng Tổng hợp, phòng NCSP và phòng KHCN. Tháng 12, phòng Tổng hợp được tách ra 2 phòng: phòng Tổng hợp và phòng Kế toán theo Quyết định số 2720/QĐ-MOBIFONE-TCCB ngày 25/12/2015.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, phát triển công nghệ ; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển, các giải pháp khoa học công nghệ mới tại Tổng công ty; Thiết kế, phát triển và sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ công nghệ thông tin..; Nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ hiện có với chất lượng và giá thành tối ưu; Tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai các công nghệ đã được giao ; tiến hành các hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học công nghệ với các doanh nghiệp;

Về chúng tôi

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị định hướng Công nghệ và Dịch vụ cho Tổng Công ty, sản xuất thử nghiệm các thiết bị viễn thông

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Là cầu nối Lý luận khoa học với các sản phẩm Công nghệ, Dịch vụ phục vụ trực tiếp công tác SXKD của Tổng Công ty

Giá trị

Giá trị

Giá trị cốt lõi nằm ở nguồn nhân lực giàu chất xám với phương châm Trí tuệ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển

Tầm nhìn
Sứ mệnh
Giá trị

Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị định hướng Công nghệ và Dịch vụ cho Tổng Công ty, sản xuất thử nghiệm các thiết bị viễn thông

Sứ mệnh

Là cầu nối Lý luận khoa học với các sản phẩm Công nghệ, Dịch vụ phục vụ trực tiếp công tác SXKD của Tổng Công ty

Giá trị

Giá trị cốt lõi nằm ở nguồn nhân lực giàu chất xám với phương châm Trí tuệ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển

1000+

Khách hàng và đối tác

50

Nhân viên ưu tú

06

Giải thưởng trong nước và quốc tế

100+

Báo cáo và nghiên cứu

Cơ cấu tổ chức

 
Ông Mai Hồng Anh
Giám Đốc
Ông Ngô Vũ Đức
Phó giám Đốc
 1. Phòng Khoa học Công nghệ
 2. Phòng Nghiên cứu Sản phẩm
 3. Phòng Tổng hợp
 4. Phòng Kế toán

Mốc lịch sử

 1. Thành lập Công ty thông tin di động

 2. Công ty Thông tin di dộng đổi mô hình tổ chức thành Công ty TNHH 01 thành viên 

 3. Bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu về Bộ TT&TT

 4. Thành lập Tổng công ty Viễn Thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động

 5. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone

 6. Thành lập phòng Kế toán

 7. Lễ ra mắt sản phẩm khóa cửa thông minh