Kết quả kinh doanh quý III của nhiều công ty không mấy tươi sáng khi doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí lỗ lũy kế.Làn sóng sáp nhập công ty chứng khoán sẽ gia tăng / Công ty chứng khoán đồng loạt giảm lãi

Kết quả kinh doanh quý III vừa được Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) công bố ghi nhận mức giảm 29% của doanh thu, đạt 153,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 57% so với cùng kỳ, xuống 45,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 420 tỷ đồng, giảm 34,4% trong khi lợi nhuận cũng mất 55%, chỉ đạt gần 144 tỷ đồng.

[hang-loat-cong-ty-chung-khoan-sa-sut-loi-nhuan]

Nhiều công ty chứng khoán giảm lợi nhuận, báo lỗ trong 9 tháng đầu năm 2015.

Tương tự, doanh thu quý III của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng chỉ đạt hơn 61 tỷ đồng (giảm 42%) còn lợi nhuận rơi xuống 4 tỷ đồng giảm 90% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận công ty cũng mất 12-52% so với cùng kỳ.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) có kết quả kinh doanh khá bết bát. Quý III, VDSC chỉ lãi 2,6 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận giảm 30-81%, khiến công ty chỉ hoàn thành 21% kế hoạch.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS), việc trích lập dự phòng hơn 87 tỷ đồng đã khiến công ty lỗ 45 tỷ trong quý III. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của KLS đạt 123 tỷ đồng, giảm mạnh 36%, khoản lỗ tương đương quý III trong khi cùng kỳ, công ty lãi 129 tỷ.

Công ty chứng khoán Agribank (AGR) ghi nhận doanh thu giảm 29% đạt 46,5 tỷ đồng, lỗ tới 26,4 tỷ đồng quý III. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lỗ 39 tỷ. Chứng khoán Dầu khí (PSI) cũng lỗ 5,4 tỷ đồng sau 9 tháng, trong khi doanh thu đạt gần 58 tỷ đồng, giảm 17%.

Cùng với những tên tuổi nêu trên, nhiều công ty khác cũng ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ: Chứng khảo Bảo Việt giảm 6,5% đạt 84 tỷ đồng, Chứng khoán Sài gòn Hà Nội giảm 70%, còn 42,3 tỷ đồng, FPTS giảm 10%, đạt 90 tỷ đồng…

Tuy vậy, một số doanh nghiệp, đa số có thị phần môi giới lớn vẫn có kết quả kinh doanh khá ổn định, như như Chứng khoán Sài Gòn (lãi 767 tỷ, tăng 13%), Chứng khoán Bản Việt (189 tỷ, tăng 86%), Chứng khoán BIDV (90 tỷ, tăng 65%), Chứng khoán VNDirect (90 tỷ, tăng 1%)…