[Highlight] Những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch hè 2020 của TST

Mưa rơi ướt áo, ướt quần
Làm sao ướt nổi tinh thần dân chơi…

Với slogan “Bứt phá giới hạn”, mỗi người TST đã vượt qua chính giới hạn của bản thân để cùng hòa mình vào không khí sôi động trong chương trình Teambuilding hay Gala Dinner tại khu nghỉ dưỡng The Five Resort Quảng Nam.

#TST#DuLichHe#ButPhaGioiHan

Bài viết liên quan