Tag Archives: tcm

[TC MOTOR] Tuyển dụng Trưởng nhóm Chính sách nguồn nhân lực và Tuyển dụng

TC MOTOR đang cần tuyển 01 Trưởng phòng/ Phó phòng Công nghệ thông tin 1. Mô tả công việc – Thực hiện công tác tuyển dụng và quy hoạch nhân sự tại TC MOTOR – Thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ cho người lao động tại TC MOTOR – Xây dựng hệ […]

[TC MOTOR] Tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Công nghệ thông tin

TC MOTOR đang cần tuyển 01 Trưởng phòng/ Phó phòng Công nghệ thông tin 1. Mô tả công việc – Tham mưu, hỗ trợ trong công tác quản lý chiến lược, kế hoạch, ngân sách công nghệ thông tin tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành theo phân công phụ […]

Lần đầu tiên tổ chức giải chạy online dành cho CBNV toàn khối Ô tô

Giải chạy online “Những nhịp chạy cùng con tim” là lần đầu tiên một giải chạy bộ thể thao được tổ chức dành cho CBNV toàn khối Ô tô Tập đoàn Thành Công. Giải sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 15/12/2020. Theo đó, giải chạy có sự đồng hành, tham gia […]