[TC MOTOR] Tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Công nghệ thông tin

TC MOTOR đang cần tuyển 01 Trưởng phòng/ Phó phòng Công nghệ thông tin

1. Mô tả công việc

– Tham mưu, hỗ trợ trong công tác quản lý chiến lược, kế hoạch, ngân sách công nghệ thông tin tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành theo phân công phụ trách:
– Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong công tác xây dựng chiến lược và định hướng tầm nhìn về công nghệ thông tin trong toàn ngành sản xuất kinh doanh ô tô do TC Motor quản lý;
– Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong công tác quản lý kế hoạch và ngân sách hoạt động về công nghệ thông tin tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công:
+ Tham mưu cho Trưởng Ban và thực hiện triển khai kế hoạch, ngân sách hoạt động về công nghệ thông tin tại TC Motor đã được duyệt;
+ Thực hiện tổng hợp, rà soát và đưa ra ý kiến tham vấn về kế hoạch, ngân sách hoạt động về công nghệ thông tin của các công ty thành viên trực thuộc ngành;
+ Theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch, ngân sách hoạt động về công nghệ thông tin của các công ty thành viên trực thuộc ngành;
+ Tham mưu cho Trưởng Ban nhằm tìm ra phương án cải thiện hiệu quả triển khai kế hoạch và ngân sách về công nghệ thông tin tại từng công ty.
– Thực hiện quản lý danh mục dịch vụ công nghệ thông tin tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công:
+ Tham mưu cho Trưởng Ban trong công tác thiết lập và tổ chức triển khai danh mục dịch vụ công nghệ thông tin do TC Motor quản lý;
+ Thực hiện phân tích, đánh giá và lập báo cáo về tác động của danh mục dịch vụ công nghệ thông tin lên hoạt động của các công ty thành viên trực thuộc ngành thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công.
+ Thực hiện đề xuất nhu cầu mua sắm và quản lý nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp, thiết bị công nghệ thông tin tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công:
+ Thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án mua sắm, sử dụng nguồn lực nội bộ hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp, thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu và chiến lược công nghệ thông tin;
+ Thực hiện giám sát, đánh giá nhà cung cấp về chi phí và chất lượng dịch vụ, thiết bị công nghệ thông tin và đề xuất các phương án thay thế nếu cần.
– Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong công tác quản lý đổi mới công nghệ:
+ Thực hiện nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và triển khai các phương án đổi mới giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin;
+ Thực hiện đánh giá hiệu quả đổi mới công nghệ lên hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh ô tô của TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành.
– Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban thực hiện hoạch định kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin trong toàn ngành sản xuất kinh doanh ô tô do TC Motor quản lý;
– Thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án và triển khai, giám sát chất lượng, tiến độ các dự án phát triển hệ thống Công nghệ thông tin tại TC Motor và công ty thành viên trực thuộc ngành;
– Thực hiện rà soát, đưa ra ý kiến tham vấn và giám sát triển khai các dự án công nghệ thông tin tại các công ty thành viên trực thuộc ngành không thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công theo phân công phụ trách.

2. Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp chính quy Đại học chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông;
– Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm làm việc trong các mảng có liên quan;
– Có kinh nghiệm tổ chức dự án, quản lý đội ngũ triển khai
– Nắm vững quy trình triển khai dự án IT, quy trình phát triển phần mềm
– Am hiểu hoạt động vận hành doanh nghiệp.
– Có khả năng xây dựng kiến trúc ứng dựng trong tổ chức có quy mô lớn.
– Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và xử lý tình huống
– Có kiến thức tốt về quản lý dự án CNTT. Ưu tiên có chứng chỉ QLDA tương đương PMP®, Prince2®, ACP®, PSM

3. Chế độ

– Lương: đàm phán;
– Thưởng SXKD;
– Các phúc lợi theo chính sách của công ty.

4. Thời gian và địa điểm làm việc

– Thời gian làm việc từ 8h00-17h00, thứ 2 đến sáng thứ 7;
– Địa điểm làm việc: Tòa Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Đầu mối nhận hồ sơ

Mr. Nhật – nhatnv@tcmotor.vn – 0967 078 838

Bài viết liên quan