Tuyển dụng Phó Phòng Chiến Lược, Nghiên Cứu Phân Tích và Quản Lý Dự Án

Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam (TC MOTOR) tuyển dụng 01 Phó Phòng Chiến Lược, Nghiên Cứu Phân Tích và Quản Lý Dự Án làm việc tại Hà Nội.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Thực hiện phân tích, dự báo các xu hướng (bao gồm trung và dài hạn) của ngành sản xuất kinh doanh ô tô bao gồm nhưng không giới hạn nhu cầu khách hàng, biến động kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh, xu hướng công nghệ;

– Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong việc xây dựng, tổng hợp, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc TC Motor về tầm nhìn, sứ mệnh của TC Motor và rà soát công tác xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu hoạt động cho các công ty thành viên trực thuộc ngành, đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể của Tập đoàn Thành Công;

– Tham gia xây dựng, rà soát, điều chỉnh mục tiêu, chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô, đảm bảo phù hợp với định hướng, chiến lược tổng thể toàn Tập đoàn Thành Công;

– Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong việc tổng hợp, đề xuất, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc TC Motor về các sáng kiến chiến lược và cơ hội kinh doanh (ví dụ: các sản phẩm, dịch vụ, thị trường mới, v.v.);

– Thực hiện nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các động thái, thay đổi về chính sách, pháp luật liên quan tới ngành sản xuất kinh doanh ô tô;

– Tham gia soạn thảo công văn đề xuất sửa đổi chính sách theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc TC Motor để trình các bộ Ban ngành liên quan;

– Thực hiện phối hợp với đơn vị thuê ngoài thực hiện công tác nghiên cứu tiền khả thi/ khả thi dự án;

– Tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối và quản lý triển khai dự án bao gồm nhưng không giới hạn công tác đôn đốc các Ban, đơn vị để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tổng hợp, rà soát báo cáo tiến độ triển khai theo từng hạng mục, đề xuất các phương án xử lý kịp thời khi có vấn đề vướng mắc phát sinh;

– Tham gia trao đổi ý kiến trong các hội nghị, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước theo phân cấp;

– Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định, hỗ trợ và giám sát triển khai các dự án phát triển/ mở rộng do các công ty thành viên trực thuộc ngành thực hiện đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể trong ngành sản xuất kinh doanh ô tô của Tập đoàn Thành Công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học chính quy/thạc sỹ các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, ô tô… của các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước;

– Có từ 03 – 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các công ty/ tập đoàn quy mô vừa và lớn, ưu tiên có liên quan đến ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô;

– Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 750, IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương);

– Có kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý dự án;

– Có kỹ năng đàm phán, tổng hợp & phân tích báo cáo, số liệu, giải quyết vấn đề và giải quyết mẫu thuẫn tốt;

– Thành thạo MS Office, Excel, Power Point…

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu

Liên hệ: Mr Nguyễn Văn Nhật – Email: nhatnv@tcmotor.vn.

Bài viết liên quan