Tuyển dụng Phó Phòng Pháp Chế và Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam (TC MOTOR) tuyển dụng 01 Phó Phòng Pháp Chế và Kiểm Soát Nội Bộ làm việc tại Hà Nội.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ quy trình, chính sách của các Ban tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành:

• Hỗ trợ xây dựng các chính sách, quy chế, quy trình thực hiện kiểm soát tuân thủ tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành;

• Tham gia lập kế hoạch, triển khai kiểm tra, đánh giá kiểm tra tính tuân thủ trong các hoạt động tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành;

• Thực hiện xây dựng các khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình nghiệp vụ, chính sách hoạt động và theo dõi, giám sát, thu thập phản hồi từ các Ban/ công ty thành viên trực thuộc ngành về tình hình thực hiện các khuyến nghị;

• Lập báo cáo định kỳ, tổng hợp kết quả công tác kiểm soát tuân thủ và cung cấp các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động cho Ban Tổng giám đốc TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành.

– Hỗ trợ Trưởng Ban trong công tác xây dựng khung và chính sách quản trị rủi ro tại TC Motor và các công ty trực thuộc ngành;

– Tham gia thiết lập và quản lý chính sách, khung quản trị rủi ro tại TC Motor và các công ty trực thuộc ngành và cập nhật hệ thống văn bản, quy định của TC Motor, đảm bảo tuân thủ khung quy chế, quy định, quy trình, chính sách của Tập đoàn Thành Công và các quy định của pháp luật liên quan tới công tác quản trị rủi ro;

– Tham mưu cho Trưởng Ban trong việc xác định và định kỳ rà soát khẩu vị rủi ro gắn kết với chiến lược, mục tiêu kinh doanh của TC Motor và tương thích với quyền lợi và kỳ vọng của các bên liên quan;

– Thực hiện giám sát, điều phối các hoạt động quản trị rủi ro tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành bao gồm nhưng không giới hạn:

• Xác định và đánh giá rủi ro về mức độ ảnh hưởng và tần suất xảy ra, phân tích các sự kiện rủi ro đã xảy ra trong quá khứ và xác định các chốt kiểm soát hiện hành;

• Tham mưu cho Trưởng Ban trong việc xác định nguyên nhân cốt lõi của rủi ro và xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro/ bổ sung các bước kiểm soát cần thiết trong hệ thống quy trình nghiệp vụ;

• Giám sát tình hình triển khai kế hoạch giảm thiểu rủi ro và cập nhật kế hoạch (nếu cần) và lập báo cáo phân tích hoạt động quản trị rủi ro tại khối sản xuất và kinh doanh ô tô;

– Thực hiện hỗ trợ các Ban chức năng chuyên môn xây dựng và cập nhật hệ thống văn bản, tài liệu quy phạm nội bộ, điều lệ, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của TC Motor căn cứ theo pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định, quy trình, chính sách chung của Tập đoàn Thành Công;

– Cập nhật, tổng hợp nội dung pháp luật ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học chính quy/thạc sỹ các chuyên ngành về luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan… của các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước;

– Có từ 03 – 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các công ty/ tập đoàn quy mô vừa và lớn, ưu tiên có liên quan đến ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô;

– Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 750, IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương);

– Có kinh nghiệm làm tư vấn, tuân thủ;

– Có kỹ năng đàm phán, tổng hợp & phân tích báo cáo, số liệu, giải quyết vấn đề và giải quyết mẫu thuẫn tốt;

– Thành thạo MS Office, Excel, Power Point…

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu

Liên hệ: Mr Nguyễn Văn Nhật – Email: nhatnv@tcmotor.vn.

Bài viết liên quan