Tiêu chí lọc

Nhân viên phát triển dịch vụ, sản phẩm

Nhân viên
Trung cấp
8-12 triệu
Bán thời gian
2-4 năm
19/05/2021

Nhân viên kinh doanh khách hàng chiến lược

Nhân viên
Đại học
8-12 triệu
Toàn thời gian
< 2 năm
29/05/2021

Lập trình cao cấp

Nhân viên
Cao Đẳng
8-12 triệu
Bán thời gian
< 2 năm
23/01/2022

Lập trình sơ cấp

Nhân viên
Cao Đẳng
8-12 triệu
Toàn thời gian
< 2 năm
04/06/2021

Nhân viên kiểm thử

Nhân viên
Cao Đẳng
8-12 triệu
Bán thời gian
< 2 năm
27/05/2021

Bussiness Analyst

Phó Giám Đốc
Cao Đẳng
8-12 triệu
Bán thời gian
2-4 năm
17/06/2021

Nhân viên vận hành, khai thác các hệ thống CNTT

Phó Giám Đốc
Trung cấp
16-20 triệu
Toàn thời gian
>4 năm
05/05/2021

Chuyên viên Tổ chức – Nhân sự – Hành chính

Trưởng phòng
Đại học
16-20 triệu
Toàn thời gian
2-4 năm
06/06/2021

Lập trình viên Web / Mobile

Nhân viên
Trung cấp
8-12 triệu
Toàn thời gian
< 2 năm
04/06/2021